Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenie Rady Śl.I.L-W. w lutym 2018r.

Lutowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W odbędzie się 13 lutego 2018r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 06 lutego 2018r.

Nekrolog

 

 Z  żalem zawiadamiamy,
że zmarł w wieku 90 lat

lek. wet. Alfred Kurzydym

były członek Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

Rodzinie i bliskim  Zmarłego  
wyrazy szczerego współczucia składa
Prezes i członkowie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Pogrzeb rozpocznie się mszą pogrzebową we wtorek 23.01.2018r.
o godzinie 11.oo
w Bazylice mniejszej p.w. św. Antoniego w Rybniku ul. Mikołowska 4

 

Uwaga! Zmiana czasu na wpisanie paszportu do WetSystems!

Informujemy wszystkich lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, że w dniu 19 grudnia 2017r. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjeła uchwałę 14/2017/VII w sprawie zmiany uchwały  nr 55/2015/VI z dn. 29.09.2015r. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz uchwały 85/2016/VI z 14.06.2016 w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących.

Najistotniejszą zmianą jest fakt, iż lekarz weterynarii wystawiający paszport dla zwierzęcia towarzyszącego ma 2 dni na wprowadzenie danych do rejestru.

Treść uchwały oraz Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących zamieszczone są na naszej stronie internetowej w zakładce Prawo/paszporty.

Zaproszenie na II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Zapraszamy, wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, która w tym roku przewodniczy ŚFSZZP, chętnych członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do wzięcia udziału w II Balu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

pdf smallplakat

Bal odbyć się ma 10.02.2018r. godz. 20.00 w Hotelu "Monopol" w Katowicach przy ulicy Dworcowej.


Koszt Balu od pary wynosi 700,00 zł. Jest możliwość również uczestniczenia w Balu osób, nie będących w parze, wówczas koszt uczestnictwa wynosi 350,00 zł od osoby.

Zapisy przyjmowane są wyłącznie z jednoczesną wpłatą na niżej wskazane dane:

Holding Liwa Sp. z o.o.
01-401 Warszawa
ul. Górczewska 53
Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

numer: 52 2490 0005 0000 4530 7704 9156 

z tytułem: "Hotel MONOPOL Katowice, 10.02.2018r. - II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego"

w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19.01.2018r.

Organizatorzy Balu zakładają przeprowadzenie licytacji przedmiotów przekazanych przez członków Śląskiego Forum na cel charytatywny.

W związku z powyższym prosimy o przekazywania przedmiotów, które mogłyby służyć jako przedmioty licytacji, z której uzyskany podczas Balu dochód zostanie przekazany na cel charytatywny.

z poważaniem,
adw. Marta Imiołczyk-Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach
i Prezes RAdy Śl.I.L-W. K.Orlik