Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

W związku z bardzo licznymi zapytaniami informujemy, że na stronie głównej (poniżej) w artykule "Komunikat w sprawie bazy wetsystems" znajduje sie instrukcja z informacjami jak zalogować się pierwszy raz, kolejny, jak wpisywać paszporty. Dla niecierpliwych:
Pierwsze logowanie
Po wpisaniu adresu zobaczymy ekran logowania i gdzie należy:
- w polu login wpisać login użytkownika w przypadku lekarza weterynarii złożony z liter LW oraz nr PWZ np. LW00001 (numer pięciocyfrowy, dla numerów zaczynających się 9 należy wpisać 0 z przodu).
- przepisać kod z obrazka. Jeśli obrazek jest nieczytelny dla użytkownika należy kliknąć w niego, a wówczas pokaże się inny kod lub odsłuchać po naciśnięciu symbolu głośnika
- kliknąć w opcję "Przypomnij hasło"

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 roku Stanowiska w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności przedstawionych przez Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności i Apelu o poparcie powyższego Stanowiska oraz treści listu poparcia zwracam się w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Państwa z prośbą o jak najszersze rozpropagowanie tych dokumentów oraz prosimy zainteresowane osoby o odesłanie listu poparcia do dnia 30 czerwca 2016 r. na wskazany w nim adres.

Treści dokumentów zamieszczono w załącznikach:

pdf small stanowisko

pdf small apel

pdf small list poparcia

Prezes Rady Śl.I.L-W.
lek. wet. Krzysztof Orlik

Poniżej zamieszczamy apel Porozumienia Wielkopolskiego w powyższej sprawie.

pdf small apel PW

W związku z obowiązkiem samodzielnego wpisywania danych z wystawionych paszportów przez lekarzy weterynarii do systemu komputerowego Wetsystems od dnia 01 lipca, informujemy, że ostatecznym terminem do wysyłki pocztą kwestionariuszy zwrotnych jest dzień 24 czerwca 2016r. (decyduje data stempla pocztowego). Wysłane po tym terminie zwrotki będą odsyłane.

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej nr 56/2015/VI lekarz weterynarii ma obowiązek dane z paszportu wprowadzić do systemu w ciągu 3 dni od daty jego wydania.

W związku z niezależnymi od nas czynnikami, które mogą skutkować prawdopodobnym brakiem quorum na posiedzeniu, co uniemożliwi podejmowanie uchwał,

najbliższe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 28 czerwca 2016r. (wtorek)

Dokumenty i sprawy, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać do dnia 21 czerwca 2016r.

Za zmianę przepraszamy.