Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Najbliższe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 10 maja 2016r. (wtorek)

Dokumenty i sprawy, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać do dnia 04 maja 2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że pod adresem https://wetsystems.org.pl został uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go wystawił. Nie ma więc konieczności wysyłania zwrotek do izb okręgowych – jeśli dane zostały przez lekarza wprowadzone do bazy. Do dnia 30.06.2016 możliwe jest co prawda przekazywanie danych za pomocą zwrotek przesyłanych do izb okręgowych, ale zalecamy jak najszybsze rozpoczęcie pracy z systemem informatycznym, gdyż w pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii: 94 34 73 900 wew. 1., z którego należy korzystać w razie trudności z obsługą programu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. paszporty będą wprowadzane do „Wetsystems” wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy je wystawili, a zwrotki zostaną całkowicie wycofane!

Od dnia 1 lipca 2016 r istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów (szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii!

W celu pierwszego logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”.

W załączeniu instrukcje na start dla użytkowników - lekarzy weterynarii wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz Uchwała Nr 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (...) w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących.

Z poważaniem, lek. wet. Marek Mastalerek

Dyrektor Biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

pdf small D DANE_PODSTAWOWE.PDF D_DANE_PODSTAWOWE.PDF

pdf small dokumentacja na start.pdf dokumentacja na start.pdf

pdf small Dobra praktyka-tekst jednolity 01.01.2016.pdf Dobra praktyka-tekst jednolity 01.01.2016.pdf

pdf small Uchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportow.pdf Uchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportow.pdf

Przypominamy jednocześnie, że przed wydaniem paszportu (...) przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych należy dokonać identyfikacji zwierzęcia przez odczytanie czytnikiem elektronicznym transpondera. Następnie należy sprawdzić w elektronicznej bazie Wetsystems – czy dla tego zwierzęcia nie wystawiono wcześniej paszportu. Wprowadzenie tego samego numeru mikroczipu do bazy nie jest możliwe!

Informujemy, że miesięczna składka członkowska wynosi 42 zł płatna do 10-go następnego miesiąca.

Ponieważ Zjazd podjął decyzję ujednolicenia zasad przyznawania składki o obniżonej wysokości dla emerytów i rencistów niewykonujących zawod lekarza weterynarii oraz zasad obniżania, zawieszania płątności składki członkowskiej, umarzania lub rozłożenia na raty płatności zaległych składek członkowskich w szczególnych przypadkach losowych członków izby prosimy o zapoznanie się z uchwałą oraz załącznikami (w zakładce "Składka").