Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2016r. uchwałą 77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zmiany uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 września 2015 r., Nr 55/2015/VI w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz Nr 56/2015/VI w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI KRL-W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących został nałożony na lekarzy weterynarii obowiązek samodzielnego wpisywania danych z wydanych paszportów do systemu komputerowego Baza Wetsystems.
Aby spełnić ten obowiązek prosimy tych, którzy tego jeszcze nie zrobili (na liście jest 185 nazwisk) do podania do biura Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej aktualnego, indywidualnego adresu e-mail w celu jego aktualizacji i wpisania do bazy komputerowej  w terminie do dnia 07 czerwca 2016r. Brak takiego adresu uniemożliwa zalogowanie się w systemie i w rezultacie spowoduje wykreślenie lekarza weterynarii upoważnionego z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów, prowadzonego przez Śl.I.L-W., na wakacyjnym posiedzeniu Rady Śl.I.L-W.

W dniu 27 maja 2016r. (piątek) biuro Śl.I.L-W. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna planuje zorganizować szkolenie z zakresu ochrony środowiska w praktyce weterynaryjnej, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym podczas Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii. Przybliżony termin szkolenia - ostatnia sobota czerwca. Prosimy chętnych o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w tym szkoleniu do biura Śl.I.L-W. (mailowo, telefonicznie) do dnia 10 czerwca 2016r.

Najbliższe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 14 czerwca 2016r. (wtorek)

Dokumenty i sprawy, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać do dnia 07 czerwca 2016r.