Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Sprawozdanie z przebiegu Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego VII kadencji Śl.I.L-W


W sobotę 25 marca  2016 roku Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym zainaugurowaliśmy VII kadencję pracy w samorządzie. W Domu Lekarza w Katowicach odbył się Zjazd, na którym wybraliśmy nowe władze naszej izby oraz wytyczyliśmy kierunki pracy na kolejne 4 lata.
Na Zjeździe mieliśmy zaszczyt gościć spoza naszego samorządu Panią Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Annę Janik, Pana Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej dra Jacka Kozakiewicza, Pana Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej dra Piotra Brukiewicza, naszą Panią Broker mgr Barbarę Karpińską. Gościliśmy również zastępcę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lek. wet. Andrzeja Bernackiego oraz Wiceprezesa Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dra Roberta Karczmarczyka. Zacni goście przekazali zebranym serdeczne pozdrowienia oraz życzyli owocnych obrad i trafnych wyborów. Spośród zaproszonych niedelegatów Powiatowych Lekarzy Weterynarii z naszego terenu obecna była lek. wet. Ewa Fidler-Kwiatek z Żywca i lek. wet. Adam Drewniok z Tarnowskich Gór, a także koledzy pracujący w VI kadencji – lek. wet. Adam Paszek (Pszczyna) i lek. wet. Tadeusz Hapeta (Tychy). Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował Prezes Rady lek. wet. Jacek Łukaszewicz. Prezes w swoim wystąpieniu przedstawił nam działania KRL-W na arenie międzynarodowej oraz w kraju. Priorytetem jest obecnie zebranie 100000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności, oraz aktywny udział w pracach sejmowych nad ustawą o obowiązkowej identyfikacji zwierząt towarzyszących. Sprawy idą w dobrym kierunku i jak zakończą się po naszej myśli, to lekarze weterynarii będą „chipowali” wszystkie psy, a może i koty w zlz-etach i wprowadzali ich dane do systemu komputerowego administrowanego przez KRL-W.
W pierwszej części dokonaliśmy wyborów na stanowisko Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W czasie przerwy Komisja Skrutacyjna liczyła głosy. Tutaj nie doświadczyliśmy żadnych niespodzianek i na kolejną kadencję wybrani zostali koledzy lek. wet. Krzysztof Orlik -Prezes oraz lek. wet. Piotr Ścigała -ROZ.

Przerwę kawową sponsorował ING Bank Śląski Lease, który w materiałach przekazał nam bardzo korzystne warunki leasingu dla wszystkich lekarzy weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

banerek ing weterynaria
W dalszej części obrad wybraliśmy pozostałe organy naszej izby – 6 zastępców ROZ, 9 członków Sądu Śl.I.L-W, trzyosobową Komisję Rewizyjną oraz 24 delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.
W czwartek 30 marca 2017 roku wybrani przedstawiciele organów Śl.I.L-W. na pierwszym posiedzeniu Rady wybrali spośród siebie członków Prezydium - Wiceprezesem został wybrany lek. wet. Ireneusz Gewald, Sekretarzem - lek. wet. Mariusz Grzesiczek, Skarbnikiem - lek. wet. Zbigniew Krysztofiak, członkami Prezydium zostali lek. wet. Andrzej Franiczek i lek. wet. Jordan Zawadzki. Rzecznicy wybrali na I zastepcę ROZ lek. wet. Ziemowita Kudłę. Sędziowie wybrali na kolejną kadencję jako Przewodniczącego lek. wet. Jana Skrzypca, a Wiceprzewodniczącego dra Zbigniewa Blimke. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została lek. wet. Karolina Michalec, a Jej zastępcą lek. wet. Katarzyna Dudzińska-Salamon. Ponadto członkowie Rady powołali Komisje Stałe: ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki, ds. Inspekcji Weterynaryjnej, Finansowo-Gospodarczą i Samopomocy Koleżeńskie, Komisję Etyki, Deontologii i Historii Zawodu oraz Komisję ds. Szkoleń, Edukacji i Integracji, które będą pracowały w VII kadencji.

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o PIŻiW

Informujemy, że II termin nadsyłania list do biura Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z podpisami pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności upływa w dniu 18.04.2017 r.

W dniu następnym oryginalne listy musimy przesłać do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Prosimy więc o możliwie terminowe przekazanie podpisanych list.