logo image
Strona główna
Fałszywy lek dla gołębi

Komunikat GLW w sprawie fałszywego produktu Nobilis Colombovac na rynku.

pdf smallkomunikat

 
Lutowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W

Kolejne posiedzenie Rady Ślaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się
10 lutego 2015r.

Wszelkie sprawy, dokumenty, wnioski, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać) do dnia 03.02.2015r.

 
Stanowisko Rady Śl.I.L-W. w sprawie załącznika do uchwały w sprawie Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

W załączeniu stanowisko Rady Śl.I.L-W. w sprawie załącznika do uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 37/2014/VI z 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 119A/2013/VI z 15 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących

doc smallstanowisko

 
Konferencja i zawody w Dolnym Kubinie

UWAGA!

Na prośbę współorganizatora konferencji i IX Międzynarodowych Zawodów w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Euroregionu Beskidy, strony Słowackiej, termin konferencji i zawodów uległ zmianie. Ww. imprezy odbędą się 20 i 21 lutego 2015r.

Poniżej plan konferencji i komunikat narciarski. Udział w imprezach może wziąć każdy chętny lekarz weterynarii. Zapisy na zawody narciarskie odbywają się na miejscu w dniu zawodów, zgodnie z komunaikatem.

doc smallplan konferencji

doc smallkomunikat narciarski

 
Nowe paszporty - odpowiedzi na pytania

Odpowiadając na bardzo liczne zapytania dotyczące wpisywania dat dotyczących szczepienia p/wściekliźnie w obecnie obowiązujących paszportach przytaczamy zapisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (576/2013, 577/2013).
Ustawa:
 Art. 56.  [Ochronne szczepienie przeciwko wściekliźnie]

1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Rozporządzenie UE
1.
Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:
a) szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
b) wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej dwanaście tygodni

Więcej…
 
Komunikat - sprawozdania za odpady

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2014r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2015r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2014r. - w terminie do 31 marca 2015r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2015r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2014r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2014r.


Szczegółowe informacje:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»


fundacjasenior
Fundacja Lekarzy Weterynarii "Senior"
OPP - 1% podatku
za 2012r.

Nr KRS 0000278939
Nr konta
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

 

Zamówienie paszportów
paszport

Popularne

Obrazek z galerii

feed-image Kanał RSS
logo image
© 2009 Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna