logo image
Strona główna
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W.
KOMUNIKAT ZJAZDOWY
Katowice, 21 marca 2015
 
W dniu 21 marca 2015r. o godz. 10.oo w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Michała Grażyńskiego 49a rozpocznie obrady Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W Zjeździe biorą udział wybrani wcześniej delegaci oraz zaproszeni goście. Jak zwykle jednak, każdy członek naszego samorządu zawodowego może przybyć do Katowic i przysłuchiwać się obradom Zjazdu.
 
Lek. wet. Krzysztof Orlik
Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Materiały zjazdowe:
1. Regulamin Zjazdu - regulamin
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - protokół
3. Sprawozdanie z działalności Rady Śl.I.L-W. - sprawozdanie
4. Sprawozdanie z działalności Sądu Śl.I.L-W - sprawozdanie
5. Sprawozdanie z działalności ROZ - sprawozdanie
6. Sprawozdanie Skarbnika Śl.I.L-W. - sprawozdanie
7. Projekt apeli
 

 

 

 
Zmiany dot. paszportów - pytania i odpowiedzi

FVE we współpracy z Komisją Europejską przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący zmian przepisów dotyczące przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych

pdf smallpytania i odpowiedzi

 
70-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

W imieniu dr hab. Krzysztofa Kubiaka - prof. UPWr. Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach jubileuszu 70-lecia tego wydziału oraz Zjazdu Absolwentów Wydziału. Poniżej karta zgłoszeniowa:

pdf smallkarta

 

 
Zaproszenie na I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha

Na prośbę Prezesa Rady Dolnoślaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr. Wojciecha Hildebranda poniżej zamieszczamy informację oraz regulamin I Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Squasha, który ma odbyć się 21 marca 2015 roku we Wrocławiu

pdf smallinformacja

pdf smallregulamin

 
Konferencja i zawody w Dolnym Kubinie

20  lutego 2015r. odbyła się w Dolnym Kubinie na Słowacji punktowana konferencja pt. "Obecna sytuacja u zwierząt w państwach UE oraz potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób niebezpiecznych na terytorium krajów Euroregionu Beskidy".
Wykłady podczas konferencji wygłosili:
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Dyrektor Generalny ŠVPS SR
"Obecny rozwój w odniesieniu do wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w krajach UE"
Lek.wet. Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii RP
"Doświadczenia z ochrony na terytorium Polski przed wprowadzeniem afrykańskiego pomoru świń z krajów trzecich"
Lek.wet. Jacek Łukaszewicz, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
"Planowane zmiany w prawie UE dotyczące obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi - zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt?
"
Dr hab. prof. Milan Malena, DVM , Ph.D. Dyrektor Generalny SVA Republiki Czeskiej
"Doświadczenia ze zwalczaniem choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Czeskiej"
JUDr. Ivan Riečan, DVM , Izby Weterynarzy w SR
"Nowe przepisy dla podróżujących ze zwierzętami"

Natomiast w dniu 21 lutego 2015 na stoku Kubinska Hola odbyły się  IX Międzynarodowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Euroregionu Beskidy. Wśród zwycięzców znaleźli się także członkowie naszej Izby: lek. wet. Magdalena Świrska, która zajęła I miejsce w kategorii kobiet do lat 40 oraz w kategorii ogólnej kobiet, lek. wet. Paweł Golonka, który zajął I miejsce w kategorii mężczyźni od 51 do 62 lat, lek. wet. Adam Iskała, który zajął II miejsce w kategorii mężczyżni powyżej 62 lat, lek. wet. Paweł Kania, który zajął tak nielubiane przez zawodników IV miejsce w kategorii mężczyźni od 35 do 50 lat.

Triumfatorom oraz wszystkim uczestnikom zawodów GRATULUJEMY!
Wkrótce na naszej stronie zamieścimy fotorelację z tej imprezy.

 

 
Ponowny apel ROZ - cennik usług na stronach www.

W związku ze zbliżająca się coroczną akcją sterylizacji, kastracji psów i kotów organizowanej przez stowarzyszenia i fundacje na rzecz zwierząt, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina, że umieszczanie cen usługi weterynaryjnej w przestrzeni publicznej na stronach internetowych, facebook-owych z odnośnikiem do adresu (danych kontaktowych) konkretnego ZLZ jest jawnym łamaniem zapisów § 3 uchwały KRL-W nr 116/2008/IV w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, a tym samym stanowi to naruszenie Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. W w/w sytuacjach ROZ będzie wszczynał postępowanie dyscyplinarne w stosunku do kierowników takich ZLZ.

Poniżej pismo KROZ w tej sprawie
pismo KROZ

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»


fundacjasenior
Fundacja Lekarzy Weterynarii "Senior"
OPP - 1% podatku
za 2012r.

Nr KRS 0000278939
Nr konta
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

 

Zamówienie paszportów
paszport

Popularne

Obrazek z galerii

feed-image Kanał RSS
logo image
© 2009 Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna