logo image
Strona główna
Zaproszenia

W imieniu organizatorów zapraszamy na:

19.06.2015  XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Strzelectwie Myśliwskim

20.06.2015  Turniej tenisa ziemnego lekarzy weterynarii ziemi śląskiej Prudnik Open 2015

15.08.2015 I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Górskim Maratonie Pieszym

Wiosenne Kalendarium szkoleń i kursów organizowanych przez Śląską Poliklinikę

 

 
Uchwała w sprawie prowadzenia rejestru upoważnionych do wystawiania paszportów

Poniżej zamieszczamy uchwałę KRL-W w sprawie prowadzenia przez okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne rejestru upoważnionych lekarzy weterynarii do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz  wniosek do uzyskania wpisu do tego rejestru.

pdf smalluchwała

doc smallwniosek

 
Dobra praktyka wystawiania paszportów

Zamieszczamy również nową uchwałę wraz z załącznikiem w sprawie Dobrej Praktyki Wystwaniania Paszportów

pdf smalluchwała

pdf smallzałącznik

 
Protokół ze Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. z dnia 21.03.2015

Zgodnie z § 37, ust. 4 regulaminu Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Ślaskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnego, który się odbył 21 marca 2015r. protokół z obrad Zjazdu jest do wglądu w biurze Śl.I.L-W.

Ustęp 5 ww. paragrafu stanowi: "Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w Śląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia protokołu do wglądu".

 
Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W.
KOMUNIKAT ZJAZDOWY
Katowice, 21 marca 2015
 
W dniu 21 marca 2015r. od godz. 10.oo w Domu Lekarza w Katowicach, odbył się Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
W Zjeździe wzięli udział delegaci oraz goście: Ślaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lek. wet. Tadeusz Sarna, Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacek Łukaszewicz, Prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marek Wisła i Prezes Ślaskiej Izby Aptekarskiej dr Piotr Brukiewicz. Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z Prezesem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wręczyli uroczyście zaświadczenia prawo wykonywania zawodu i legitymacje lek. wet. Natali Świerzko i lek. wet. Radosławowi Lewandowskiemu. Zjazd udzielił Radzie Śl.I.L-W. absolutorium za rok 2014. Uchwalił składkę na okres od IV 2015 do III 2016 w niezmiennej wysokości 42 zł miesięcznie, budżet na rok 2015 oraz podjął trzy apele oraz jedno stanowisko, których treść zamieszczamy poniżej.
 
Apel do Prezesa i Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie wszelkich prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do znowelizowania art. 26 ust.6 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
 
Apel do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie nowelizacji art. 26, ust. 6 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
 
Apel w sprawie złej sytuacji płacowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 
Stanowisko w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (Druk COM (2015)558).
 
Wszystkim delegatom za udział w Zjeżdzie DZIĘKUJĘ!
 
Lek. wet. Krzysztof Orlik
Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

 

 

 
Zmiany dot. paszportów - pytania i odpowiedzi

FVE we współpracy z Komisją Europejską przygotowała zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący zmian przepisów dotyczące przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych

pdf smallpytania i odpowiedzi

 
«pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia»


fundacjasenior
Fundacja Lekarzy Weterynarii "Senior"
OPP - 1% podatku
za 2012r.

Nr KRS 0000278939
Nr konta
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

 

Zamówienie paszportów
paszport

Popularne

Obrazek z galerii

feed-image Kanał RSS
logo image
© 2009 Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna