logo image
Strona główna
WAŻNY KOMUNIKAT - PASZPORTY

Informujemy wszystkich lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, że z dniem 29 grudnia bieżącego roku uchylone zostaje rozporządzenie UE nr 998/2003 określające wymagania dotyczące zdrowia zwierząt domowych w przypadku przemieszczania ich w celach niehandlowych. Zostaje ono zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 które reguluje sprawy przemieszczania zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych (patrz: Prawo/Paszporty/Przepisy prawne). Zgodnie z art. 43 i 44 tego rozporządzenia paszporty wg starego wzoru wydane do dnia 29 grudnia 2014 r zachowują ważność, zaś z dniem 30 grudnia 2014r dokumenty identyfikacyjne dla zwierząt towarzyszących wydane wg dotychczasowego wzoru będą nieważne. Z dniem 30 grudnia 2014r obowiązuje nowy wzór dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) dla zwierząt towarzyszących wyłącznie, w który należy zaopatrywać zwierzęta towarzyszące po tej dacie.
W związku z powyższym prosimy aby obecnie zamawiać w biurze Śl.I.L-W taką ilość druków paszportów na jaką faktycznie lekarz ma zapotrzebowanie i jaka zostanie do dnia 29 grudnia zużyta. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie będzie zwracała kosztów niezużytych starych druków paszportów. Stare, niewykorzystane druki paszportów będą anulowane. Zamówienia na rok 2014 będą przyjmowane wyłącznie do 15 grudnia.

Prezes Rady Śl.I.L-W
lek. wet. Krzysztof Orlik

 
Dyplomy specjalizacyjne

Uprzejmie informujemy, że lekarze weterynarii, którzy nie odebrali jeszcze dyplomów ze studiów specjalizacyjnych mogą je odebrać w biurze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 
Nowe rozporządzenia UE w sprawie paszportów

W zakładce Prawo/paszporty/przepisy prawne publikujemy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskie, jak również ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013. Rozporządzenia te weszły w życie, ale obowiązywać będą od 29 grudnia 2014r. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

 
Paszporty

W dniu 17.02.2014r. otrzymaliśmy pismo, które w imieniu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wystosował Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz wzywający Prezesów rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych do zdyscyplinowania lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszpoprtów dla zwierząt towarzyszących, zwłaszcza gdy chodzi o przestrzeganie zapisów art. 18 załącznika do uchwały 119A/2013/V.

cyt."Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest sporządzenie kwestionariusza zwrotnego i w terminie 7 dni od chwili wydania paszportu,jego przekazanie do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, za pośrednictwem której otrzymuje druki paszportów i kwestionariuszy zwrotnych do wydanych paszportów."

Wezwanie to spowodowane jest bardzo licznymi skargami dotyczącymi brakiem możliwosci zweryfikowania na stronie internetowej KIL-W faktu wystawienia paszportu.

W związku z powyższym, by uniknąć niepotrzebnych komplikacji i niemiłych konsekwencji, prosimy o przestrzeganie ww. zapisu oraz pozostałych zawartych w uchwale dot. Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów (zakładka Prawo/paszporty)

 
Warsztaty psychologiczne dla lekarzy weterynarii

 

W załączniku informacja o odbywających się w Łodzi "Warsztatach kompetencji społecznych dla lekarzy weterynarii prowadzących samodzielną praktykę zawodową".

doc smallwarsztaty

 
Uwaga! Fałszywa pieczatka!

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje o posługiwaniu się fałszywą pieczatką lekarsko-weterynaryjna. Pieczatkę tą stwierdzono min. na zaświadczeniach o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

 

piecztka

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»


fundacjasenior
Fundacja Lekarzy Weterynarii "Senior"
OPP - 1% podatku
za 2012r.

Nr KRS 0000278939
Nr konta
68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

 

Zamówienie paszportów
paszport

Popularne

Obrazek z galerii

feed-image Kanał RSS
logo image
© 2009 Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna