Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2015r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2016r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2015r. - w terminie do 31 marca 2016r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2016r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2015r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2015r.


Szczegółowe informacje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Stawki za rok 2015:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=76687&dzi=&id_menu=

Aktywny formularz dla opłat ryczałtowych za rok 2015

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=77130&dzi=&id_menu=

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

Prognozowany termin posiedzenie Rady Śl.I.L-W. w lutym to 16.02.2016r. (wtorek). Termin ten może ulec zmianie (np.przesunięcie o tydzień). Dokumenty i sprawy do rozpatrzenia na Radzie 16.02.2016r. przyjmowane są do 09.02.2016r.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, jako współorganizator imprezy, w imieniu swoim, Słowackiej Izby Weterynaryjnej, Czeskiej Izby Weterynaryjnej, KIL-W, Głównych Lekarzy Weterynarii Polski, Czech i Słowacji zaprasza lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na X Międzynarodową Konferencję Naukową oraz X Mistrzostwa Narciarstwie Alpejskim o Puchar Euroregionu Beskidy do Dolnego Kubina (Słowacja).
Konferencja odbędzie się 12.02.2016 r. (piątek), początek o godz. 14.00 w hotelu Park w Dolnym Kubiniu, zawody narciarskie odbędą się w dniu następnym 13.02.2016r. na Kubińskiej Holi. W załączeniu program konferencji i zawodów narciarskich.

doc small program konferencji

doc small program zawodów

Informujemy, że od stycznia 2016r. przy zamawianiu druków paszportów oraz zamieszczaniu ogłoszeń na naszej stronie internetowej obowiązują regulaminy zatwierdzone przez Prawnika i przyjęte przez Radę Śl.I.L-W. Każdy składający zamówienie czy chcący zamieścić ogłoszenie musi zapoznać się z regulaminem (a nie mechanicznie "kliknąć", co ma oznaczać, że się zapoznał) i do tego regulaminu stosować. Niestety w bardzo wielu przypadkach zauważamy zjawisko "odkliknięcia" regulaminu, co skutkuje nieporozumieniami i niepotrzebnymi stresami.

Niedostosowanie się do regulaminu spowoduje nieotrzymaniem w zaplanowanym terminie zamówionych paszportów oraz niezamieszczeniem żądanego ogłoszenia na naszej stronie, co już miało miejsce.